Carine

Časopis: Pravo i porezi - 12.2005
Članak:
Carine
Stranica:
112.
Autor/i:
Sažetak:
    Carinski prekršaji zbog kojih se roba oduzima iako nije vlasništvo osobe prekršitelja (čl. 245. st. 1. CZ-a)
  • Utvrđivanje vrijednosti robe (čl. 31., 32. i 33. CZ-a i čl. 55. UZPCZ-a)
Hashtags: