RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Rok za podnošenje žalbe na porezni akt
 • Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku
 • Pismo o namjeri
 • Tržišna vrijednost nekretnina u odnosu na upisano založno pravo
 • Uporaba tuđe nekretnine radi izvođenja radova
 • Plaćanje zateznih kamata mjenicom
 • Ugovor o zamjeni nekretnina
 • Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora
 • Otkaz radnika i bolovanje, odricanje od otkaznog roka
 • Najava korištenja prava
 • Prekovremeni rad
 • Isplate naknada, potpora i nagrada
 • Uobičajeno boravište, tj. prebivalište poreznih obveznika
 • Porez na dohodak i vlastite dionice
 • Radno vrijeme stalnog sudskog tumača zaposlenog u pravnoj osobi
 • Ugovor o djelu za vrijeme vojnog roka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)