Kako iz maloprodaje prodavati robu na račun R-1

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.1999
Članak:
Kako iz maloprodaje prodavati robu na račun R-1
Stranica:
16.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Hashtags: