Financijsko i računovodstveno poslovanje mjenicama u prodaji robe i usluga

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.1999
Članak:
Financijsko i računovodstveno poslovanje mjenicama u prodaji robe i usluga
Stranica:
20.
Autor/i:
Autor: Zvonimir TRAMPUS, dipl. iur.
Sažetak:
Hashtags: