Posebnosti pri ispunjavanju obrasca PDV-K za 1998.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.1999
Članak:
Posebnosti pri ispunjavanju obrasca PDV-K za 1998.
Stranica:
54.
Autor/i:
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Hashtags: