Promjene statusa poreznih obveznika PDV-a u 1999.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.1999
Članak:
Promjene statusa poreznih obveznika PDV-a u 1999.
Stranica:
58.
Autor/i:
Autor: Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Hashtags: