Oporezivanje dividendi, kamata i autorskih naknada u ugovorima u izbjegavanju dvostrukog oporez.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.1999
Članak:
Oporezivanje dividendi, kamata i autorskih naknada u ugovorima u izbjegavanju dvostrukog oporez.
Stranica:
64.
Autor/i:
Autor: Bruna KAŠNJAR, dipl. oec.
Sažetak:
Hashtags: