Može li se protiv strane države provesti ovrha na osnovi arbitražnog pravorijeka - rješenja i otvorena pitanja

Časopis: Pravo i porezi - 4.2006
Članak:
Može li se protiv strane države provesti ovrha na osnovi arbitražnog pravorijeka - rješenja i otvorena pitanja
Stranica:
25.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Krešimir SAJKO
Sažetak:
Razmatranja u ovome članku usredotočena su na rješenje o mogućnosti ovrhe protiv države na osnovi Konvencije UN-a, te na temelju Konvencije o rješavanju ulagačkih sporova između država i državljana drugih država te na osnovi poredbene dostupne sudske prakse i izabranih nacionalnih propisa o imunitetu država. Kako ne postoje jedinstvena rješenja u relevantnim izvorima međunarodnog prava, niti nacionalnog i konvencijskog arbitražnog prava vezana uz pitanje odricanja od imuniteta (što se tiče ovrhe u drugoj državi na temelju donesenog arbitražnog pravorijeka sklapanjem arbitražnog ugovora) u ovom se članku razmatraju i propisi i sudska praksa koja se odnosi na tu materiju.
Hashtags: