Prava i dužnosti u odnosima roditelja i djece - primjena haške konvencije o građansko-pravnim aspektima otmice djece

Časopis: Pravo i porezi - 4.2006
Članak:
Prava i dužnosti u odnosima roditelja i djece - primjena haške konvencije o građansko-pravnim aspektima otmice djece
Stranica:
84.
Autor/i:
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.
Sažetak:
Autorica u ovome članku na pregledan i zanimljiv način razmatra pitanja vezana uz problematiku odnosa roditelja i djece s posebnim osvrtom na otmice djece. U članku je riječ i o primjeni međunarodne konvencije o građansko-pravnim stajalištima o otmici djece, te o njihovu povratku u mjesto prvobitnog prebivališta.
Hashtags: