Predočenje profila poduzeća javnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.1999
Članak:
Predočenje profila poduzeća javnosti
Stranica:
120.
Autor/i:
Autor: Tatjana BOŽIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Hashtags: