Polugodišnja financijska izvješća trgovačkih društava

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2006
Članak:
Polugodišnja financijska izvješća trgovačkih društava
Stranica:
11.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Propisima koji uređuju prikupljanje statističkih podataka uređena je obveza dostave statističkih izvješća za svako tromjesečje.

Propisima koji uređuju knjigovodstvo i izvješćivanje pojedinih društava (brokeri, investicijski fondovi i društva, javna dionička društva, mirovinska društva) utvrđena je obveza izvješćivanja tijekom godine pojedinih nadzornih tijela (komisija za vrijednosne papire). Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS 34) preporučuje se izvješćivanje tijekom godine, barem polugodišnje, a rok izvješća ne bi trebao biti dulji od dva mjeseca od isteka razdoblja za koje se izvješćuje. U ovom članku dajemo temeljne informacije o propisanim financijskim izvješćima kao i o potrebi i mogućnosti sastavljanja izvješća za potrebe upravljanja i nadzora.

Hashtags: