Kaznene odredbe novog Zakona o računovodstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2006
Članak:
Kaznene odredbe novog Zakona o računovodstvu
Stranica:
16.
Autor/i:
Autor: Renata PRAŽETINA, dipl. iur.
Sažetak:
U članku se analiziraju tri oblika kaznenog djela iz novog Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 146/05.) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2006. i to kaznena djela: "neistinito iskazivanje stanja imovine, kapitala i obveza" i "utemeljenja knjigovodstvenih događaja u poslovnim knjigama na nevjerodostojnoj dokumentaciji". Uspoređuju se kaznene odredbe iz dosadašnjeg zakona s kaznenim odredbama novoga Zakona o računovodstvu, stavljajući ih u opći okvir posebnog (dopunskog) kaznenog zakonodavstva. Navedena kaznena djela ulaze u kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja. Ukazuje se na proširivanje kaznenih odredaba novog Zakona i na njihovu sličnost s kaznenim djelom "povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga" iz čl. 287. Kaznenog zakona. Autor ispituje moguće poteškoće u procesuiranju tih kaznenih djela, zalažući se za specijalističku edukaciju državnih odvjetnika i sudaca u području trgovačkog prava uz obvezno angažiranje stručnjaka iz specijalističkih područja računovodstva. Potanko su prikazane prekršajne i kaznene odredbe novoga Zakona o računovodstvu.
Hashtags: