Utvrđivanje transfernih cijena i oporezivanje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2006
Članak:
Utvrđivanje transfernih cijena i oporezivanje
Stranica:
22.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, ovl. rev.
Sažetak:
Zakonom o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04. i 90/05.) posebno je uređeno pitanje transfernih cijena između rezidenata i nerezidenata. Odredbama čl. 13. Zakona utvrđene su metode kojima se može procjenjivati jesu li transferne cijene između rezidenata i nerezidenata porezno prihvatljive tj. jesu li te cijene sukladne tržišnim cijenama u istim okolnostima.

U ovom članku autor razmatra način utvrđivanja transfernih cijena, obrazlažući i izbor određenih metoda. Osim toga ukratko obrazlaže i eventualno oporezivanje dobitka povezano s transfernim cijenama.

Hashtags: