Računovodstvo ulaganja u stanove

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2006
Članak:
Računovodstvo ulaganja u stanove
Stranica:
33.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
U ovom članku razmatraju se ulaganja u stanove kojima se obavlja djelatnost društva, odnosno za iznajmljivanje za potrebe stanovanja, za iznajmljivanje turistima, za potrebe terenskog boravka zaposlenika, za daljnju prodaju, za držanje nekretnine radi drugih poduzetničkih potreba s poreznog i knjigovodstvenog motrišta. U tom pogledu posebno se razmatra ulaganje u stanove sa stajališta poreza na dodanu vrijednost, budući da se istodobno nabavljeni stanovi mogu koristiti za različite potrebe i pritom mogućnost korištenja prava na odbitak pretporeza ovisi o namjeni nabavljenih stanova.
Hashtags: