Projekt usklađivanja financijskih izvješća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2006
Članak:
Projekt usklađivanja financijskih izvješća
Stranica:
51.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:
U sklopu projekta usklađivanja financijskog izvješćaivanja s nacionalnim računovodstvenim standardima, Odbora za međunarodne računovodstvene standarde, 2001. godine pokrenut je i projekt izvješćivanja o uspješnosti poslovanja. Razvijen je mogući novi model izvješćivanja o prihodima i rashodima. Istodobno je i u SAD-u pokrenut projekt istog sadržaja, a rezultati novoga modela testirani su u praksi. Ovi su se modeli međusobno razlikovali. Stoga je tijekom 2004. odlučeno da će se zajednički raditi na daljnjem razvoju toga modela. Daljnji razvoj nije se odnosio samo na račun dobitka i gubitka, već se proširio i na potpuno financijsko izvješće, na bilancu, izvješće o promjeni glavnice i na izvješće o novčanim tijekovima.
Hashtags: