Odgovori na pitanja iz javne nabave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2006
Članak:
Odgovori na pitanja iz javne nabave
Stranica:
73.
Autor/i:
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
  1. Kome treba dostaviti odluku o odabiru, ako su u postupku javne nabave sudjelovali ponuditelji sa zajedničkom ponudom?
  2. Kako treba obrtnik, obveznik poreza na dohodak, dokazati svoju financijsku sposobnost ako naručitelji uz ostale dokaze traže obrazac bon?
Hashtags: