Uvedene su "plivajuće" trošarine na naftne derivate

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2006
Članak:
Uvedene su "plivajuće" trošarine na naftne derivate
Stranica:
74.
Autor/i:
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Dana 24. svibnja 2006. godine stupio je na snagu Zakon o izmjeni Zakona o posebnom porezu na naftne derivate (Nar. nov., br. 57/06.) kojim se u hrvatsko porezno zakonodavstvo uvode plivajuće trošarine na naftne derivate. Naime, tim su zakonom brisane propisane visine trošarina, a Vlada Republike Hrvatske se ovlašćuje da uredbama uredi visinu trošarine, ovisno o kretanju maloprodajnih cijena naftnih derivata na domaćem tržištu.

Napominjemo da do završetka redakcije ovoga broja časopisa RRiF još nije objavljena Uredba, te se i tekst ovoga članka temelji na prijedlogu upućenom Vladi RH.

Hashtags: