RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 3.1999
  • Članak:Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u veljači 1999.)
  • Stranica:136.
  • Autor/i:
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)