Poslovanje podružnica inozemnih osnivača

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2006
Članak:
Poslovanje podružnica inozemnih osnivača
Stranica:
114.
Autor/i:
Autor: Gordana PALIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Zakonom o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 113/93., 34/99., 52/00. i 118/03.) stranim poduzetnicima, društvima i trgovcima pojedincima otvorena je mogućnost neposredno obavljati djelatnost u RH, pod uvjetom da u RH osnuju svoju podružnicu.

Podružnica stranog osnivača osniva se pod uvjetom uzajamnosti. Uzajamnost se pretpostavlja, a u slučaju dvojbe, na zahtjev registarskog suda potvrdu o uzajamnosti daje Ministarstvo pravosuđa. Ako se uzajamnost ne može dokazati, upis se može odobriti i temeljem odobrenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

U nastavku članka daje se pregled uvjeta i načina osnivanja i prestanka podružnice stranca, te djelovanje i zastupanje podružnice.

Hashtags: