Godišnji odmori u 2006. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2006
Članak:
Godišnji odmori u 2006. godini
Stranica:
120.
Autor/i:
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Godišnji odmor je jedno od temeljnih prava radnika u radnom odnosu.

Pravo radnika na plaćeni godišnji odmor zajamčeno je Ustavom Republike Hrvatske i toga se prava radnik ne može odreći (čl. 55. st. 3. Ustava RH).

Sporazum između poslodavca i radnika o odricanju prava na godišnji odmor odnosno o isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora je ništetan (čl. 49. ZR-a) tj. ne proizvodi pravne učinke (kao da ga i nema). Osim toga poslodavac bi odgovarao za jedan od najtežih prekršaja prema čl. 248. st. 1. toč. 24. ZR-a.

Zakon o radu (proč. tekst – Nar. nov., br. 137/04. i 68/05. – dalje: ZR) u čl. 47. određuje da radnik za svaku kalendarsku godinu ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju najmanje 18 radnih dana (dok pojedine kategorije radnika imaju pravo i na veći minimalan broj dana godišnjeg odmora).

Trajanje godišnjeg odmora dulje od najkraćega može se odrediti kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Više o tome u nastavku članka.

Hashtags: