Oporezivanje primitaka po osnovi dodjele vlastitih dionica

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2006
Članak:
Oporezivanje primitaka po osnovi dodjele vlastitih dionica
Stranica:
128.
Autor/i:
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Sažetak:
Poslodavac može odlučiti svojim zaposlenicima ili članovima uprave dodijeliti vlastite dionice ili im omogućiti kupnju vlastitih dionica po vrijednosti nižoj od tržišne odnosno nominalne.

Porezni položaj tih pogodnosti ovisi o tome kotiraju li dionice na burzi ili ne.

Hashtags: