Statističko istraživanje na području plaća i materijalnih prava radnika u 2006. (obrasci SPL i TMP)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2006
Članak:
Statističko istraživanje na području plaća i materijalnih prava radnika u 2006. (obrasci SPL i TMP)
Stranica:
134.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Desanka ŠEGIĆ
Sažetak:
U skladu s Programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2004. - 2007. godine (Nar. nov., br. 28/05.) donesen je Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2006. godinu (Nar. nov., br. 4/06.). Pravne osobe – poslodavci su i nadalje obvezne Financijskoj agenciji dostavljati izvješća o isplaćenim plaćama na Obrascu SPL, a o isplatama temeljem materijalnih prava na Obrascu TMP. O tome što je novo u vezi s tim u 2006. pišemo u ovom članku.
Hashtags: