RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Factoring je u svojoj biti alternativno financiranje, a ne kreditiranje. S obzirom na njegovu aktualnost u poslovnoj praksi, opširnije o tom institutu možete pročitati u nastavku teksta.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)