RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Novi Zakon o reviziji stupio je na snagu potkraj 2005. Donošenjem toga Zakona stavljene su izvan snage odredbe staroga Zakona o reviziji koji smo primjenjivali trinaest godina. Novi Zakon donio je određene promjene o kojima možete pročitati u nastavku članka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)