RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u ovome članku raspravlja o uporabi nazivlja za pravne subjekte u Pomorskom zakoniku RH. Naime, taj zakon uređuje raznovrsne pomorskoplovidbene pravne odnose imenujući subjekte koji stječu određena prava i preuzimaju obveze. Jezično i stručno pravilna uporaba naziva subjekata relevantna je za sadržaj i tumačenje određenog pravnog odnosa te za položaj i ulogu stranaka, vjerovnika i dužnika. Pomorski zakonik u pravilu ispravno rabi stručne izričaje za subjekte, ali ipak postoje i određeni propusti u tom smislu što autor primjećuje u svojem radu.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)