RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 7.2006
  • Članak:Zastupanje ex lege i prokura
  • Stranica:19.
  • Autor/i:Doc. dr. sc. Hana HORAK, dipl. iur.
    Mr. spec. Kosjenka DUMANČIĆ, dipl. iur.

Sažetak:

Ovaj članak će kroz razmatranje zakonskih odredaba o zastupanju po zakonu i prokuri, te analizu obvezno pravnog odnosa koji proizlazi iz ugovora o prokuri, odgovoriti koje su ovlasti zastupnika trgovačkog društva po zakonu, odnosno prokurista za radnje koje poduzimaju u ime i za račun društva koje zastupanju, te kakva je njihova odgovornost s obzirom na ovlasti koje imaju.

Za potrebe potpune usporedbe prokure i zastupanja po zakonu bit će potrebno posebno razmotriti zakonske odredbe koje se odnose na odgovornost prokurista, odnosno zastupnika po zakonu kao fizičkih osoba kada poduzimaju radnje u ime i za račun trgovačkog društva, te procijeniti je li njihova odgovornost razmjerna njihovim ovlastima. Također će se provesti analiza odnosa koji nastaje pri skupnom zastupanju prokurista i zastupnika po zakonu.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)