RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Obavljajući odvjetničku i javnobilježničku djelatnost, te ostvarujući pritom određene prihode, odvjetnicima i javnim bilježnicima nameće se obveza plaćanja određenih javnih davanja koja su prihod državnog proračuna. Riječ je o nekoliko vrsta javnih davanja: porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak ili poreza na dobitak, te doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, porezu na dobitak, porezu na dodanu vrijednost te porezu na tvrtku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)