Način osiguranja novčanih tražbina danas

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.1999
Članak:
Način osiguranja novčanih tražbina danas
Stranica:
8.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Miljenko GIUNIO, dipl. iur.
Sažetak:
Hashtags: