RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Upravni akti podliježu hijerarhijskom nadzoru. Osobiti slučajevi poništavanja, ukidanja i mijenjanja rješenja kao mogući izvanredni pravni lijekovi (sredstva) propisani su ponajprije općim postupovnim pravom. Te se mjere odnose na upravne akte različite vrste i pravne naravi donesene kako u jednostranačkim tako i u dvostranačkim (i višestranačkim) upravnim stvarima.

U ovom je članku pitanje isteka roka za donošenje hijerarhijske nadzorne mjere prikazano na primjeru jednostranačke upravne stvari u kojoj je konačno favorabilno1 rješenje doneseno uz očitu povredu materijalnoga zakona. Zbog supstancijalne sličnosti dan je kratak osvrt na istek roka za reviziju prema posebnim propisima.

Svojstvo konačnosti i pravomoćnosti favorabilan upravni akt u jednostranačkoj stvari stječe - što je očekivano - bez ispitivanja njegove zakonitosti putem instancijske upravne kontrole odnosno u upravnom sporu. Naime, stranka čijim interesima rješenje pogoduje nema motiv za ulaganje pravnog lijeka, a stranke sa suprotnim interesom u ovom postupku - nema.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)