Proračunski korisnici i neprofitne organizacije tromjesečni statistički izvj. podnose do 20. IV. 99.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.1999
Članak:
Proračunski korisnici i neprofitne organizacije tromjesečni statistički izvj. podnose do 20. IV. 99.
Stranica:
21.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Hashtags: