RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Neki poslovni događaji u trgovačkom društvu ponekad stvaraju dvojbu glede računovodstvenih postupaka. Tipičan je primjer naknadnih ulaganja na dugotrajnoj imovini koja se mogu u određenim slučajevima shvatiti kao povećanje vrijednosti dugotrajne imovine ili kao trošak razdoblja. Takvo razgraničenje nerijetko nije jednoznačno ni jednostavno. U ovom članku autori obrazlažu to razgraničenje na primjerima održavanja dugotrajne materijalne imovine temeljem odrednica međunarodnih računovodstvenih standarda koji uređuju taj problem.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)