RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 9.2006
  • Članak:Novosti u carinskim propisima
  • Stranica:103.
  • Autor/i:Sanja ŠENIČNJAK, dipl. iur.

Sažetak:

Slijedom promjena u carinskom sustavu Europske Unije, u 2005. godini, u odnosu na Carinski zakon, odnosno u 2006. godini, kad je u pitanju Uredba za provedbu Carinskog zakona, nastavljen je proces usklađivanja hrvatskog carinskog sustava s europskim, donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona (Nar. nov., br. 140/05.), koji je u primjeni od 1. siječnja 2006., te Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona (Nar. nov., br. 69/06.), koja se primjenjuje od 1. srpnja 2006.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)