RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Sadašnja stabilnost hrvatskog financijskog sustava te makroekonomska kretanja osiguravaju mogućnost diverzifikacije portfeljnih ulaganja te razvoj tržišta kapitala i tržišta novca.

Temeljni zakon koji propisuje poslovanje s vrijednosnim papirima i rad ovlaštenih društava je Zakon o tržištu vrijednosnih papira (Nar. nov., br. 84/02). Poslovanje investicijskih fondova uređeno je novim Zakonom o investicijskim fondovima (Nar. nov., br. 150/05.). Zakonsku osnovu za propisivanje načina i uvjeta pod kojima rezidenti mogu kupovati i prodavati strane vrijednosne papire i udjele u stranim investicijskim fondovima u sklopu deviznog poslovanja nalazimo u čl. 22. Zakona o deviznom poslovanju (Nar. nov., br. 96/03. i 140/05. – dalje: Zakon). Ovim je člankom Zakona propisano da rezidenti pravne osobe upisuju, uplaćuju, odnosno kupuju i prodaju vrijednosne papire u inozemstvu preko ovlaštenog društva ili preko sudionika na inozemnoj burzi i uređenom javnom tržištu, a rezidenti fizičke osobe i poduzetnici pojedinci upisuju, uplaćuju, odnosno kupuju i prodaju vrijednosne papire u inozemstvu samo preko ovlaštenog društva. Banke, investicijski fondovi, društva za osiguranje, mirovinski fondovi i ostale financijske institucije, čije je poslovanje uređeno posebnim zakonima, mogu u inozemstvu kupovati vrijednosne papire u skladu s tim zakonima.

Stavkom 4. istoga članka Zakona, Hrvatskoj narodnoj banci je povjerena zakonska ovlast za propisivanje načina i uvjeta obavljanja poslova kupoprodaje stranih vrijednosnih papira i udjela u stranim investicijskim fondovima u inozemstvu. Ovo diskrecijsko pravo je Hrvatska narodna banka počela primjenjivati u rujnu 2003. godine.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)