Donesen je Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu

Časopis: Pravo i porezi - 9.2006
Članak:
Donesen je Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu
Stranica:
33.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Zvonimir BOŠKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Zaštitu zdravlja na radu u nas uređuje novi propis - Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, kojim se u cijelosti uređuje sustav obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu. Taj Zakon unio je u pravno uređenje tog sustava zaštite brojne novosti koje omogućuju njezino djelotvorno funkcioniranje.

U ovome se članku iznose značajke toga Zakona, osobito zato što se promjene odnose na prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u tom području za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti. Prikazuje se postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti.

Hashtags: