Poslovna, profesionalna i službena tajna

Časopis: Pravo i porezi - 9.2006
Članak:
Poslovna, profesionalna i službena tajna
Stranica:
50.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Renata CVRČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U ovome članku daje se prikaz 113. tribine Kluba pravnika grada Zagreba, koja je održana 19. travnja 2006. pod nazivom "Poslovna, profesionalna i službena tajna". Uvodno izlaganje održao je dr. sc. Petar Miladin, docent Pravnog fakulteta.
Hashtags: