Oporezivanje prijevoznih usluga

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.1999
Članak:
Oporezivanje prijevoznih usluga
Stranica:
54.
Autor/i:
Autori: Ljubica JAVOR, dipl. oec.
Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Hashtags: