RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U djelatnosti gospodarskog ribolova na moru, kao posebnom obliku gospodarenja javljaju se i posebna računovodstvena pitanja za tu djelatnost. Tako osobe koje se žele time baviti moraju ispuniti određene uvjete - moraju imati odgovarajuću opremu, zaposliti djelatnike koji su osposobljeni za taj ribolov te pribaviti povlastice (dopusnice) od mjerodavnih tijela.

Ovaj članak bavi se računovodstvenim pitanjima iskazivanja troškova za obavljanje ribolovne djelatnosti na moru te knjiženja i iskazivanja ulova ribe i drugih morskih organizama u poslovnim knjigama odnosno financijskim izvješćima polazeći od zadanog normativnog okvira, tj. Međunarodnih računovodstvenih standarda odnosno Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja kao i pozitivne prakse u toj djelatnosti.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)