RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Kad je Hrvatska dobila novi Zakon o računovodstvu, kojim su pred Hrvatski odbor za računovodstvo i računovodstvene standarde postavljeni brojni i nimalo laki zadatci prijevoda, objave i tumačenja MSFI/MRS-ova, definiranja oblika financijskih izvještaja, te rješavanja otvorenih pitanja čini se prikladnim skrenuti pozornost na posebnosti pojedinih djelatnosti i postojanje standarda za te djelatnosti koji ne moraju imati zakonsku snagu, ali su i bez te prisile široko prihvaćeni. Držimo da bi i sada ovlašteni odbor za računovodstvo i računovodstvene standarde trebao imati na umu posebnosti pojedinih djelatnosti pri utvrđivanju oblika i sadržaja financijskog izvješćivanja.

U ovom članku autorica piše o specifičnom standardu financijskog izvješćivanja za hotelijerstvo koji je u svijetu općeprihvaćen.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)