Još o akceptnom nalogu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.1999
Članak:
Još o akceptnom nalogu
Stranica:
60.
Autor/i:
Autor: Martina-Darinka VESELOVAC, dipl. iur.
Sažetak:
Hashtags: