RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Česta je pojava da poduzetnici - pravne i fizičke osobe (obrtnici, samostalna zanimanja) zbog održavanja likvidnosti daju zajam trgovačkom društvu ili obrtu, ili pak pozajmljuju novac od drugih fizičkih osoba - građana. Pritom se postavljaju razna pitanja kao npr. može li član društva ili građanin pozajmiti određenu svotu novca pravnoj osobi ili obrtniku, mora li se ugovoriti kamata, kakav je porezni položaj ugovorenih kamata, postoji li najniža ili najviša kamata i tome slično. Tu je i pitanje odricanja od kamata u korist zajmoprimca. Više o navedenoj problematici pročitajte u nastavku članka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)