RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U smislu Zakona o morskom ribarstvu, ribolov jest gospodarski ribolov, mali ribolov, športski ribolov i rekreacijski ribolov. Za razliku od ostalih vrsta ribolova, gospodarski ribolov jest djelatnost lova i sakupljanja riba i drugih morskih organizama zbog stjecanja dobitka. Sukladno čl. 6.a ZOMR-a u promet se mogu stavljati samo ribe i drugi morski organizmi koji potječu iz gospodarskog ribolova, uzgoja ili uvoza.

U malom ribolovu, ulov riba i drugih morskih organizama koristi se samo za osobne potrebe, dok se lov u športskom/rekreacijskom ribolovu obavlja u svrhu športa, odnosno rekreacije. Kako početi obavljati djelatnost gospodarskog ribolova na moru, pročitajte u nastavku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)