RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakon o radu (Nar. nov., br. 137/04. – proč. tekst i 68/05.) sadrži određeni broj postupovnih odredaba, koje se moraju primijeniti prije otkazivanja ugovora o radu radniku. Nekima od njih propisana su prava i obveze sindikalnoga povjerenika i sindikata u postupku otkazivanja ugovora o radu. Nepoštivanje tih odredaba (najčešće) ima za posljedicu ništetnost otkaza.

U nastavku navodimo tri odluke Vrhovnoga suda Republike Hrvatske (VSRH) u kojima dolazi do izražaja (na konkretnim slučajevima) kako VSRH tumači i primjenjuje neke od tih odredaba Zakona o radu, što je putokaz poslodavcima kako u sličnim slučajevima treba postupiti.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)