Upravljanje potraživanjima - kada reći "Više ne!"

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.1999
Članak:
Upravljanje potraživanjima - kada reći "Više ne!"
Stranica:
72.
Autor/i:
Sažetak:
Hashtags: