RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Hrvatski Opći porezni zakon (Nar. nov., br. 127/00., 86/01. i 150/02.) sastavljen je prema njemačkom uzoru, no nažalost, s dosta nedorečenosti jer se nisu u potpunosti uzele u obzir sve odredbe. Naš propis spomenutu problematiku uređuje čl. 81., pa nas zanima kakva su njemačka iskustva u tome području.

Povrat u prijašnje stanje (restitutio in integrum) nije nikakva posebnost poreznog prava, već je riječ o pravnom institutu koji se primjenjuje i u svim ostalim pravnim područjima. Smisao i cilj toga instituta je izbjegavanje posljedica do kojih dolazi zbog neskrivljenog nepoduzimanja postupovnih radnji čije je izvršenje vremenski ograničeno. Naime, dođe li do propuštanja nekog roka, tada nastupaju određene pravne posljedice koje mogu biti štetne za osobu koja ga je propustila. Razlozi postupovne ekonomičnosti za održanjem već donesene odluke u tom su slučaju podređeni interesu stranke da sudjeluje u postupku. Prema tome, smisao povrata nije ispravljanje već donesene odluke, nego pružanje mogućnosti stranci na koju se donesena odluka odnosi da sudjeluje u postupku. Institut povrata u prijašnje stanje u Njemačkoj je uređen Općim poreznim zakonom (Abgabenordnung, AO), donesenim 16. ožujka 1976., koji je posljednji put izmijenjen i dopunjen 28. travnja 2006.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)