Mjenica u platnom prometu

Časopis: Pravo i porezi - 1.2007
Članak:
Mjenica u platnom prometu
Stranica:
37.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Miljenko GIUNIO, dipl. iur.
Sažetak:
Uz svoj normativni okvir u temeljnom zakonu, Zakonu o mjenici, mjenica ima i platnoprometnu nadgradnju u odredbama i praksi platnog prometa u zemlji. Stabilan instrument u svom osnovnom okviru, trpjela je različite, skokovite, promjene u platnoprometnom tretmanu, najprije po prijašnjem Zakonu o platnom prometu u zemlji, a zatim po važećem istoimenom zakonu. Šarenilo u postupanju zavladalo je kada su od jedinstvenog ZAP-a platni promet preuzele (brojne) banke. Glavni kamen spoticanja bio je problem zadržavanja mjenice u evidenciji plaćanja, ako na dužnikovim računima nije bilo sredstava, odnosno vraćanje papira nalogodavcu. HNB i Hrvatska udruga banaka pokušale su jedinstvenom instrukcijom (dogovorom?) nametnuti rješenje protivno zakonu. Sudske odluke ukazale su na nedopustivost takve voluntarističke prakse, pa je zatim HNB Odlukom izmijenila zakonsko pravilo. Odluka nije ‘ukinula’ samo zadržavanje mjenice u evidenciji, nego i zahvaćanje blokadom drugih dužnikovih računa u drugim bankama. Zakonitost Odluke bila je predmetom ocjene Ustavnoga suda čije rješenje sadržava nesuglasno obrazloženje. 
  1. Propisi i praksa prijašnjeg razdoblja
  2. Mjenica u platnom prometu po važećem zakonu
  3. Zadržavanje mjenice u evidenciji ili vraćanje
  4. Zaključno
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #ObveznoPravo, #Pravo