Porez na promet nekretnina u Njemačkoj

Časopis: Pravo i porezi - 1.2007
Članak:
Porez na promet nekretnina u Njemačkoj
Stranica:
43.
Autor/i:
Autori: Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Ivan PLANINIĆ
Sažetak:
Porez na promet nekretnina (Grunderwerbsteuer) poseban je porez koji tereti promet prava vlasništva nad nekretninama (načelo promjene nositelja prava). Porez na promet nekretnina utemeljen je na pravnom poslu - primjerice ugovoru o kupoprodaji - koji pruža osnovu za stjecanje prava vlasništva.U ovom tekstu se razmatraju sva bitna pitanja vezana za oporezivanje nekretnina u Njemačkoj.
 1. Povijesni razvoj
 2. Pravna osnova
 3. Predmet oporezivanja
 4. Porezni dužnik
 5. Porezna osnovica
 6. Visina poreza
 7. Porezna oslobođenja
 8. Nastanak i dospjelost porezne obveze
 9. Pripadnost poreznih prihoda
 10. Visina prihoda
 11. Sudska praksa
Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo