Razvrgnuće suvlasničke zajednice nekretnina

Časopis: Pravo i porezi - 1.2007
Članak:
Razvrgnuće suvlasničke zajednice nekretnina
Stranica:
60.
Autor/i:
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.
Sažetak:
S obzirom na to da je suvlasništvo u praksi često ustanovljeno i protiv volje stranaka, Zakon o vla sništvu i drugim stvarnim pravima uređuje postupak razvrgnuća suvlasničke zajednice. Autorica u ovom članku detaljno pojašnjava ovu problematiku.
  1. Suvlasništvo - pojam
  2. Razvrgnuće suvlasništva
  3. Zaključak
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo