RH je potvrdila Međunarodnu konvenciju o građanskoj odgovornosti za štetu onečišćenja pogonskim uljem (2001.)

Časopis: Pravo i porezi - 1.2007
Članak:
RH je potvrdila Međunarodnu konvenciju o građanskoj odgovornosti za štetu onečišćenja pogonskim uljem (2001.)
Stranica:
64.
Autor/i:
Autor: Prof. emeritus Ivo GRABOVAC
Sažetak:
Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu onečišćenja pogonskim uljem 2001., koju je Republika Hrvatska potvrdila (ratificirala) odlukom Hrvatskog Sabora 29. rujna 2006. (Nar. nov., međun. ug., br. 9/06.) teži dopuniti sadržaj Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu prouzročenu onečišćenjem uljem (1992.) - CLC, a koja potvrđivanjem (još 1997.) obvezuje našu državu. Stoga je i razumljiv utjecaj CLC-a na uređenje odnosa u Konvenciji o pogonskom ulju. Ipak, uočavaju se i nužne razlike u uređenjima (npr. definicija "broda", "pogonskog ulja" i "ulja"/oil/, zatim osobito ograničenje odgovornosti, te dodatne odredbe glede obveznog osiguranja ili financijskog jamstva).Osnovna je zadaća u ovome članku objasniti takve razlike.
  1. Uvod
  2. Tumačenje nekih pojmova (definicija)
  3. Temelj odgovornosti
  4. Posebno o ograničenju odgovornosti
  5. Obvezno osiguranje ili financijsko jamstvo
  6. Zaključak
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #ObveznoPravo, #Pravo, #Pravo, #Pravo, #Pravo, #PravoEU