Posebnosti godišnjeg obračuna prijevozničkih djelatnosti u cestovnom prijevozu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2007
Članak:
Posebnosti godišnjeg obračuna prijevozničkih djelatnosti u cestovnom prijevozu
Stranica:
43.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U članku se razmatraju neke posebnosti poslovnih događaja koji bitno određuju sadržaj i strukturu godišnjih financijskih izvješća pravnih i fizičkih osoba koje se bave prijevozom, a plaćaju porez na dobitak. Razmatraju se računovodstveni i porezni problemi više nego tehnička pitanja pojedinih motrišta obavljanja djelatnosti. Članak je u prvom redu posvećen javnom cestovnom prijevozu putnika i robe. U ovom se članku govori o prijevozničkim društvima koja nabavljaju vozila za pružanje usluga na tržištu, a ne za prijevoz zaposlenih ili upravljačkog osoblja pa se zbog toga ne razmatraju nepriznati troškovi korištenja osobnim automobilima.
  1. Uvod
  2. Prijevoznička djelatnost
  3. Ulaganje u vozila
  4. Porezni status prijevozničkih usluga
  5. Posebnosti prijevoza brodom, zrakoplovom, željeznicom
  6. Zaključna knjiženja
  7. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoPrijevoznika, #UslužneDjelatnosti