Posebnosti godišnjeg obračuna za 2006. u komunalnim i drugim društvima koja primaju državne potpore

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2007
Članak:
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2006. u komunalnim i drugim društvima koja primaju državne potpore
Stranica:
65.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Temeljni okvir za sastavljanje financijskih i poreznih izvješća za 2006. objašnjen je u člancima danim u časopisu RRiF br. 1/07. Trgovačka društva komunalne djelatnosti zbog načina financiranja dugotrajne materijalne imovine, zbog posebnosti sadržaja prihoda koje naplaćuju, te iz drugih posebnosti koje izviru iz Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o grobljima i drugih propisa zahtijevaju dodatan osvrt zbog računovodstvenih postupaka koji se razlikuju od standardnih. Osim komunalnih trgovačkih društava objašnjenja su jednako primjenjiva i na druga trgovačka društva koja primaju državne potpore ili s njima izjednačene poticaje. Potanje o tome u nastavku članka.
 1. Primjena MRS-ova i klasifikacija veličine
 2. Što su "državne potpore" u smislu računovodstvenih propisa
 3. Razgraničenje potpora za usluge od transfera za investicije
 4. Ustroj analitičkih računa za praćenje potpora
 5. Sredstva iz cijene komunalnih usluga za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 6. Knjigovodstveno praćenje sredstava za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 7. Prijenos građevina na grobljima na lokalnu samoupravu
 8. Potpora za otplatu kredita i kamata
 9. Knjiženje koncesije za komunalnu djelatnost
 10. Potpora za pokriće gubitka i načini pokrića gubitka
 11. Primjena "državnih potpora" u drugim djelatnostima
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoKomunalaca